Photo of Dr. G Szeto

Location

Glasshouse Dental
7 Saint Thomas Street, Suite 311
Toronto, Ontario
Mon 10:00 am - 7:00 pm  
Tue 8:00 am - 5:00 pm  
Wed 8:00 am - 5:00 pm  
Thu 10:00 am - 7:00 pm  
Fri 8:00 am - 2:00 pm  
Sat 8:00 am - 2:00 pm  

See more Dentists